Alternativ behandling af IBD

Fortæl altid din læge, hvis du bruger alternative midler.

At give din læge det fulde billede er med til at sikre dig en tryg og optimal behandling.

Artikel udgivet den 22-11-2023

ALTERNATIV BEHANDLING AF IBD

En canadisk undersøgelse blandt 150 patienter med IBD viste, at forskellige former for alternativbehandling herunder akupunktur, zoneterapi og meditation hverken resulterer i flere eller færre hospitalsindlæggelser eller besøg hos læger og speciallæger[2].

Det peger i retning af, at alternativ medicin ikke har direkte virkning på IBD. Omvendt viser andre forskningsstudier effekt hos nogle grupper af patienter, ligesom nogle typer af alternativ medicin lader til at kunne lindre smerter og øge livskvaliteten for nogle patienter. Det ser vi nærmere på nedenfor.

Nogle af de mest udbredte former for alternativ behandling af IBD er:

  • Akupunktur
  • Zoneterapi
  • Mindfulness
  • Medicinsk cannabis

AKUPUNKTUR MOD IBD

Et lille studie blandt 18 patienter med IBD viste, at med hensyn til sundhedsrelateret livskvalitet, så var der ikke forskel på patienter, der blev behandlet med akupunkter og dem, der blev behandlet med placebo.[3].

Studiet viser imidlertid, at når det drejede sig om sygdomsaktivitet, så oplevede patienterne stor forskel på akupunktur og placebo. Både ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Dem, som blev behandlet med akupunktur, oplevede et stort fald i sygdomsaktivitet sammenlignet med dem, som blev behandlet med placebo, og dem som slet ikke blev akupunkturbehandlet.

Et andet studie blandt 971 mennesker med colitis ulcerosa peger på, at sygdomsaktiviteten stiger igen efter endt akupunkturbehandling. Forskerne i studiet konkluderer dog, at akupunktur godt kan anvendes til patienter med colitis ulcerosa samtidig med, at man tager medicin – også selvom virkningen kun er midlertidig[4].

Samlet set er der ikke beviser for, at akupunktur er gavnligt for folk med IBD, men omvendt er der ingen studier, som tyder på, at akupunktur forværrer sygdommen.

MINDFULNESS MOD STRESS VED IBD?

Ifølge Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet, er der studier, der tyder på, at mindfulness-baseret stress-reduktion (MBSR) kan nedsætte symptomer på stress, angst og depression[5].  Hos Colitis Crohn foreningen mener man også, at mindfulness kan være med til at sænke angst- og stresstilstande,[6] men at det dog ikke har direkte effekt på selve sygdommen.

Man har undersøgt MBSR i to mindre studier, hvor man fandt at MBSR kunne mindske symptomer, forbedre livskvaliteten og sænke betændelsestallet i blodet (også kaldet CRP). Et mindre studie blandt 55 personer med colitis ulcerosa peger også i retning af, at patienter, der afprøver MBSR, oplever en lavere grad af stress under sygdomsudbrud og højere livskvalitet[7]. Under forsøget tog deltagerne den medicin, de plejede.

MEDICINSK CANNABIS MOD SMERTER OG KVALME VED IBD

Nogle mener, at cannabis kan lindre smerter og kvalme samt øge appetitten, men der findes ikke undersøgelser, som dokumenterer, at cannabis mindsker symptomer på IBD[8].

Rå cannabis kan som et fireårigt forsøg fra januar 2018 fås på recept. Dansk Selskab for Almen Medicin fraråder dog læger at udskrive cannabis med begrundelsen:

– De cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen, er ikke godkendte lægemidler. Hverken i Danmark eller i andre lande. Produkterne er sjældent testede i kliniske forsøg, og det betyder, at vi som læger ikke har samme viden om virkninger og bivirkninger, som man har ved godkendt medicin[9].

ALTERNATIV MEDICIN – OG TRADITIONEL MEDICIN – VED IBD

Det er vigtigt, at du altid fortæller din læge, hvis du kombinerer alternativ medicin med din medicinske behandling. Nogle former for alternativ behandling eller medicin kan nemlig mindske eller fremme effekten af din behandling, og her er det netop vigtigt, at lægen kan tage højde for det, når man vurderer dit helbred og sygdomsforløb.

[1] Styrelsen for Patientsikkerhed
[2] Predictors of Alternative and Complementary Medicine Use in Inflammatory Bowel Disease: Do Measures of Conventional Health Care Utilization Relate to Use?
[3]World journal of Gastroenterology: Acupuncture treatment in gastrointestinal disease: A systematic review
[4] Acupuncture & electrotherapeutics reseach: Acupuncture-a therapeutic concept in the treatment of painful conditions and functional disorders. Report on 971 cases[5] Jedel S, Hoffman A, Merriman P, et al. A randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction to prevent flare-up in patients with inactive ulcerative colitis. Digestion. 2014;89:142–155.
[6] https://ccf.dk/upload/Billeder/ANyheder/At_vare_kronisk_syg_CCF2015.pdf
[7] Mindfulness May Be Helpful for People With Ulcerative colitis. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH)
[8]Therapeutic Use of Cannabis in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology & Hepatology 
[9] Dansk Selskab for Almen Medicin: cannabis som medicin

DOWNLOAD

SPØRGEGUIDE

Jo bedre du er forberedt til undersøgelsen, jo mere kan du tage del i samtalen ved for eksempel at huske at stille de spørgsmål, der er vigtigst for dig og dit behandlingsforløb.

Download ikon