fbpx

Sværhedsgraden af colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa inddeles i forskellige sværhedsgrader; mild, moderat eller svær. Sværhedsgraden af din sygdom er afgørende for, hvilken type behandling du har brug for.

Lægen måler sværhedsgraden ud fra enten Mayos pointgivningssystem, eller ud fra Simple Clinical Colitis Activity Index, som begge vurderer aktiviteten af sygdommen. I pointsystemet vurderer lægen særligt din sygdom ud fra fire punkter:

 • hvor ofte du går på toilettet
 • om du bløder fra endetarmen – og hvor meget
 • hvor slem og omfattende betændelsen i tarmen er
 • hvor syg lægen vurderer, at du er, samt hvor meget sygdommen påvirker dig

De fleste med colitis ulcerosa har sygdommen i mild til moderat grad. Cirka 15% vil udvikle sygdommen i svær grad.

Sværhedsgrader ved colitis ulcerosa

Symptomerne kan variere meget fra person til person, og der er sjældent to sygdomsforløb, der er ens. Man ser dog ofte følgende symptomer ved de forskellige sværhedsgrader:

Mild grad af colitis ulcerosa:

 • Afføringer op til fire gange om dagen
 • Kun lidt eller intet blod i afføringen
 • Ofte løs afføring
 • Ingen feber
 • Ingen symptomer om natten

Moderat grad af colitis ulcerosa:

 • Afføringer 4-5 gange om dagen – ofte som blodig diarré
 • Lidt mere blod i afføringen end ved mild grad af sygdommen
 • Muligvis afføring om natten
 • Sjældent feber
 • Blodmangel
 • Din almentilstand kan være påvirket med fx feber og smerter

Svær grad af colitis ulcerosa:

 • Blodig diarré mindst 6 gange om dagen
 • Du har en del blod i afføringen
 • Du kan have feber
 • Blodmangel
 • Du har både symptomer om dagen og om natten
 • Du kan have mavesmerter, mavekramper eller ubehag, som bliver værre i takt med sygdommen
 • Du er øm, når lægen undersøger området over din tyktarm
 • Der er risiko for sår på slimhinderne
 • Vægttab
 • Kvalme og opkast
 • Oftest behov for hospitalsindlæggelser, når sygdommen er i udbrud

Hvis du har svær grad af colitis ulcerosa, kan du få brug for operation. Det kan skyldes, at anden behandling ikke virker tilstrækkeligt, eller at du viser tegn på komplikationer som for eksempel udspilet tarm, også kaldet toksisk megacolon. Du kan læse mere om operation og stomi her