fbpx

Hurtigere, skræddersyet behandling til IBD-patienter i fremtiden

Et nyt forskningsprojekt, kaldet IBD Biobank, vil forbedre fremtidens behandling af IBD. Målet er at kunne skræddersy behandlingen til den enkelte IBD-patient ud fra en analyse af patientens tarmflora og immunsystem.

Hvilken behandling vil virke mest effektivt på netop dig?
Det kan man i dag ikke forudsige, og derfor afprøver patienter typisk en række forskellige behandlinger, før de finder en, der virker på deres IBD. Men med forskningsprojektet IBD Biobank, vil Johan Burisch og Mirabella Zhao skabe en metode til at forudsige virkningen af behandlingen på den enkelte patient og dermed kunne forkorte ventetiden fra diagnose til en effektfuld behandling.

”Som det er nu, vil alle patienter på et vist stadie i deres sygdom starte op i den samme biologiske behandling. Men en tredjedel af patienterne har ingen effekt af behandlingen, og yderligere en tredjedel oplever, at effekten af behandlingen aftager over tid. Og vi ved ikke hvorfor. Det vil vi forsøge at blive klogere på,” siger Johan Burisch, der er en af forskerne bag projektet.

Hurtigere i en effektiv behandling

Projektet, der er et samarbejde mellem de to forskere og seks danske hospitaler, undersøger konkret, hvordan patienternes individuelle tarmbakterier og immunsystem kan være afgørende for, hvilken biologiske behandling, der er mest effektiv for den enkelte patient.

Projektet er det største af sin art i Danmark – og det er et vigtigt projekt. Man ved nemlig, at jo hurtigere patienten kommer i behandling, jo færre skader sker der på tarmen. Og jo bedre effekt, patienten har af behandlingen, jo mindre risiko er der for, at patienten oplever opblussen og forværring af sygdommen.

”Med projektet håber vi, at patienterne hurtigere kan komme i den rette behandling, og at vi kan forudsige, hvis en behandling vil aftage i effekt, så vi kan få skiftet til en anden behandling, inden den manglende effekt påvirker sygdommen,” forklarer Johan Burisch.

840 patienter skal følges

Forskerne håber på at kunne følge 840 patienter fra første gang, de starter i biologisk behandling. De patienter, der deltager, vil løbende få taget blodprøver, biopsier og afføringsprøver, så forskerholdet kan undersøge, hvad der sker i patienternes immunsystemet og tarmbakteriesammensætning over tid. Forskerne følger både patienter, hvor behandlingen virker og ikke virker, samt dem hvor effekten pludselig aftager. For at minimere generne for patienterne, indsamles prøverne i forbindelse med patienternes øvrige undersøgelser og kontrolbesøg på hospitalet.

Stor opbakning fra patienterne

For at deltage som patient i projektet skal du opfylde følgende kriterier: Du skal være over 18 år, være tilknyttet et af de seks deltagende hospitaler og skal starte i biologisk behandling for første gang. Opfylder du kriterierne, er du sikkert allerede blevet inviteret til at deltage i projektet.

”Opbakningen til projektet er stor. De fleste patienter takker ja til at være med. De får jo ikke noget ud af deres deltagelse her og nu, men deres deltagelse i projektet vil munde ud i nogle resultater, der vil komme alle IBD-patienter til gode på sigt,” fortæller Johan Burisch.

Bedre behandling inden for fem år

Der er endnu ikke fastsat en slutdato for forskningsprojektet IBD Biobank. For så længe der kommer nye behandlinger af IBD på markedet, vil det være relevant at se på behandlingernes effekt i forhold til patienternes immunsystem og tarmflora. Og forskerholdet håber at kunne fortsætte med projektet i mange år.

”De første resultater forventes at være klar om tre år, og hvis alt går efter planen, vil man inden for en femårig periode kunne skræddersy behandlingen til den enkelte patient,” fortæller Johan Burisch.

Hvis du vil høre om din mulighed for at deltage i projektet, så snak med din læge. Eller gå ind og læs meget mere om projektet her: https://ibdbiobank.dk/

De seks hospitaler, der er en del af projektet:

  • Aalborg Universitetshospital
  • Aarhus Universitetshospital
  • Hvidovre Hospital
  • Herlev Hospital
  • Odense Universitetshospital
  • Sygehus Sønderjylland