fbpx

Behandling af IBD

Behandling af IBD, colitis ulcerosa og crohns sygdom (morbus crohn), rækkefølge, næste skridt, behandlingsmuligheder

Behandlingsmålet ved IBD

Målet med behandling af IBD er:

Crohns sygdom:

 • at du ikke har smerter i maven
 • at du får et normalt afføringsmønster
 • at scanninger ikke viser tegn på inflammation
 • at kikkertundersøgelser viser remission – altså at sygdommen er i ro

Colitis ulcerosa:

 • at du ikke bløder fra endetarmen
 • at du får et normalt afføringsmønster
 • at kikkertundersøgelser viser remission – altså at sygdommen er i ro

Nogle få vil opleve kun at have et enkelt udbrud og kan så ellers leve normalt. De fleste vil dog få flere udbrud gennem livet. IBD svinger nemlig typisk mellem at være i udbrud og i ro, men selv når sygdommen er i ro, og du ikke mærker til den, så har du stadig IBD.

Derfor er det vigtigt at forstå, at behandlingen af både Crohns sygdom og colitis ulcerosa er forløb, hvor målet er at:

 • behandle symptomerne
 • dæmpe graden af betændelse (inflammation) i tarmen
 • forebygge nye sygdomsudbrud
 • forebygge komplikationer og skade på tarmen
 • sikre dig et så normalt liv som muligt på trods af din sygdom

Når betændelsen i tarmen er dæmpet, og man ikke har symptomer kaldes det remission. Hvis du stopper med behandlingen, har du større risiko for, at din sygdom blusser op igen. Derfor er det vigtigt, at du altid følger lægens anvisninger – også når du ikke mærker symptomer. Det er også vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du får symptomer på sygdommen, så du hurtigt kan få behandling, inden inflammationen blusser op.

Hvad er IBD?

IBD står for inflammatory bowel disease og er en fælles betegnelse for de kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme.

De to hovedformer er Crohns sygdom og colitis ulcerosa.

Begge er kroniske sygdomme, som man kan leve med, men som man på nuværende tidspunkt ikke kan helbredes for.

Behandlingsforløb ved IBD

Behandlingen er som regel optrappende. Det betyder, at man starter med én type medicin, som man løbende udskifter til en anden, mere omfattende type, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du har meget svær IBD, kan man starte omvendt med en mere aggressiv behandling, som man løbende nedtrapper til det nødvendige niveau. Lægen vil løbende holde øje med din sygdom og vurdere, om der er brug for en anden eller eventuel mere behandling. Behandlingen er som oftest medicinsk, men kan også være operation. Typisk vil det indebære:

Kortikosteroider (binyrebarkhormon)

Kortikosteroider bruges til hurtig behandling af svære udbrud og oftest som supplement til nogle af de mere langtidsvirkende behandlinger. Kortikosteroider bør kun bruges i kortere perioder på grund af risikoen for langtidsbivirkninger.

5-aminosalicylsyre (5-ASA)

Behandling  med 5-aminosalicylsyre benyttes stort set altid ved behandling af colitis ulcerosa, men benyttes ikke til behandling af Crohns sygdom. Behandlingen kan bruges i lang tid, hvis det virker godt på sygdommen.

Immunmodulerende/immundæmpende behandling

Immunmodulerende lægemidler benytter man typisk ved moderat til svære tilfælde af både Crohns sygdom og colitis ulcerosa. De kan også anvendes over længere tid, hvis de virker godt.

Biologisk behandling

Hvis din sygdom ikke kan holdes i ro med kortikosteroider og immunmodulerende behandling – eller hvis du oplever for mange bivirkninger – så kan du blive tilbudt biologisk behandling. Biologiske lægemidler bruges ved flere forskellige sygdomme, hvor kroppens immunforsvar medvirker til at udvikle og vedligeholde sygdommene som tilfældet er ved fx IBD. Biologiske lægemidler er lægemidler, der består af stoffer, der minder om naturligt forekommende stoffer i mennesker.

Operation og stomi

Hvis ingen behandlinger virker tilstrækkeligt, kan operation af tarmen komme på tale – enten med eller uden stomi. Det er lægen, der vurderer, hvornår du bør skifte behandling, men følgende kan have indflydelse på et skift:

 • Om du har Crohns sygdom eller colitis ulcerosa
 • Sygdommens sværhedsgrad – altså hvor meget af din tarm, der er påvirket af inflammation og i hvor svær grad
 • Hvor godt du reagerer på din nuværende behandling,
 • Om du oplever eller tidligere har oplevet mange bivirkninger ved din nuværende behandling
 • Om du er gravid
 • Hvilken behandling du selv foretrækker. Sæt dig derfor nøje ind i dine muligheder og stil lægen de rigtige spørgsmål.

Behandlingsforløbet ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa kan være næsten ens, særligt ved de moderat til svære grader af sygdommene. Den største forskel på behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er, at de fleste med colitis ulcerosa bliver behandlet med 5-aminosalicylsyre, også kaldet 5-ASA. Hvis du har colitis ulcerosa, er det først, hvis denne behandling ikke er tilstrækkelig, at du vil blive introduceret til andre behandlingsformer – eller hvis du har så svær grad af sygdommen, at det er nødvendigt at supplere med anden behandling.