Behandling af IBD

Målet med behandling af IBD er:

Tal med din læge om hvad der er bedst for dig.

Artikel udgivet den 23-10-2023

Derfor er det vigtigt at forstå, at behandlingen af både Crohns sygdom og colitis ulcerosa er forløb, hvor målet er at:

 • behandle symptomerne
 • dæmpe graden af betændelse (inflammation) i tarmen
 • forebygge nye sygdomsudbrud
 • forebygge komplikationer og skade på tarmen
 • sikre dig et så normalt liv som muligt på trods af din sygdom

Når betændelsen i tarmen er dæmpet, og man ikke har symptomer kaldes det remission. Hvis du stopper med behandlingen, har du større risiko for, at din sygdom blusser op igen. Derfor er det vigtigt, at du altid følger lægens anvisninger – også når du ikke mærker symptomer. Det er også vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du får symptomer på sygdommen, så du hurtigt kan få behandling, inden inflammationen blusser op.

BEHANDLINGSFORLØB VED IBD

Behandlingen er som regel optrappende. Det betyder, at man starter med én type medicin, som man løbende udskifter til en anden, mere omfattende type, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du har meget svær IBD, kan man starte omvendt med en mere aggressiv behandling, som man løbende nedtrapper til det nødvendige niveau. Lægen vil løbende holde øje med din sygdom og vurdere, om der er brug for en anden eller eventuel mere behandling. Behandlingen er som oftest medicinsk, men kan også være operation. Typisk vil det indebære:

KORTIKOSTEROIDER (BINYREBARKHORMON)

Kortikosteroider bruges til hurtig behandling af svære udbrud og oftest som supplement til nogle af de mere langtidsvirkende behandlinger. Kortikosteroider bør kun bruges i kortere perioder på grund af risikoen for langtidsbivirkninger.

Operation og stomi

Hvis ingen behandlinger virker tilstrækkeligt, kan operation af tarmen komme på tale – enten med eller uden stomi, der en kunstig tarmåbning på maven, der gør det muligt at lade afføring fra tarmen komme ud i en lille pose, der sidder tæt ind til maven. Det er lægen, der vurderer, hvornår du bør skifte behandling, men følgende kan have indflydelse på et skift:

 • Om du har Crohns sygdom eller colitis ulcerosa
 • Sygdommens sværhedsgrad – altså hvor meget af din tarm, der er påvirket af inflammation og i hvor svær grad
 • Hvor godt du reagerer på din nuværende behandling,
 • Om du oplever eller tidligere har oplevet mange bivirkninger ved din nuværende behandling
 • Om du er gravid
 • Hvilken behandling du selv foretrækker. Sæt dig derfor nøje ind i dine muligheder og stil lægen de rigtige spørgsmål.

Behandlingsforløbet ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa kan være næsten ens, særligt ved de moderat til svære grader af sygdommene. Den største forskel på behandling af Crohns sygdom og colitis ulcerosa er, at de fleste med colitis ulcerosa bliver behandlet med 5-aminosalicylsyre, også kaldet 5-ASA. Hvis du har colitis ulcerosa, er det først, hvis denne behandling ikke er tilstrækkelig, at du vil blive introduceret til andre behandlingsformer – eller hvis du har så svær grad af sygdommen, at det er nødvendigt at supplere med anden behandling.


Virker din behandling godt nok?

DOWNLOAD

SPØRGEGUIDE

Jo bedre du er forberedt til undersøgelsen, jo mere kan du tage del i samtalen ved for eksempel at huske at stille de spørgsmål, der er vigtigst for dig og dit behandlingsforløb.

Download ikon